Nhiệm vụ của chúng ta

Pursico đặt mục tiêu mang lại sự thay đổi tài chính tích cực cho mọi người trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của Pursico

Pursico đặt mục tiêu mang lại sự thay đổi tài chính tích cực cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng kiến thức, kinh nghiệm, khả năng tiếp cận các hình mẫu và định kiến là những thành phần quan trọng quyết định các lựa chọn tài chính.

Chúng tôi tôn vinh sự tiến bộ là điều quan trọng nhất. Khoảnh khắc khi một khái niệm mới bén rễ trong đầu bạn. Và khi thế giới sẽ không bao giờ giống nhau nữa.

Thế giới tiền bạc đôi khi có vẻ không công bằng. Một số người được sinh ra trong một môi trường có khả năng tiếp cận kiến thức, cách tích lũy kinh nghiệm, hình mẫu lý tưởng và thậm chí có thể có thành kiến ​​tích cực dựa trên giới tính, màu da hoặc cha mẹ của bạn là ai.

Thay vì nhìn vào những đặc quyền hiển nhiên, chúng tôi muốn tôn vinh hành động – công lao – bất kể điểm xuất phát là gì. Và cho dù thành công được định nghĩa như thế nào đối với từng cá nhân.

Thế giới tràn đầy cơ hội. Bất kể bạn là ai và bạn sống ở đâu.

Scroll to Top